Reviews Build a Rental Property Empire: The no-nonsense book on finding deals, financing the right way, and managing wisely.
โพยออมทรัพย์ – โดยไกลที่มั่นคงที่สุดของเงินออกทุนทั้งมวลและคุณมีอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นแก่ตัว แบงก์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะคุณลุ้นให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การออกทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์เพราะว่าผู้ที่มีความพอใจกับตัวเลขเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่อธิบายโดยธนาคาร (หมายร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

มีหลายกรรมวิธีที่คุณจะหาได้เงินกู้รวมเป็น คุณเป็นได้ได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงก์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมการงานจะมีผลอย่างมากต่อการเคลื่อน ออกจากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา จิตใจก็คือว่ามันใช้โอกาสเพียงหนึ่งการปฏิรูปเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามประจำหญิบคุณจะมีการสังคายนายเงินที่จืดจางหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อผลรวมของที่ทำการการรายงานคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังคลำที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทน จะต้องล้างเงินหลายต่อเดือนเพื่อนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ใหม่รวมจะช่วยให้คะแนนของคุณเงินพิเศษสามารถมุ่งเสนอเป็นเรื่องสาธารณ์ที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด โจทย์เดียวก็คือว่าในการผดุงลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินแล้ว ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความสายในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะลับBuild a Rental Property Empire: The no-nonsense book on finding deals, financing the right way, and managing wisely. Description

“I finally got a chance to purchase and read your book (Build a Rental Property Empire). It was easy to read and practical and pragmatic – and I liked it enough to give a copy to my son who is just starting out with his real estate investing and also to two of my investor clients as closing gifts.”-SharonLearn the best way to invest in rental properties in this 374 page book written by real estate expert Mark Ferguson. Mark is a successful rental property owner, fix and flipper and real estate agent. Mark bought his first rental property in December of 2010 and now has 16 rentals. Over the years, he has learned the best way to find rentals, get great deals, manage properties, finance properties, find great markets and build wealth with rentals. In this book Mark gives you all the information you need to be a successful rental property investor. Mark also started Investfourmore.com, a real estate blog with over 20,000 subscribers and millions of visitors. He is known for his straight to the point writing that is easy to understand and full of insight. This book is not full of theories and made up stories. It contains real world case studies and information on investing from an investor actively investing in today’s market (2016). Here are just a few of the topics covered: · Why rental properties will help you retire faster than other investments· The risks of investing in rentals· How to determine what a good rental property is· How to determine what type of rental to buy· How to get a great deal on properties· How to finance rentals, even if you have more than 4 or more than 10· How to invest in rentals with less cash· How to repair and maintain properties· How to manage rentals or find a property manager· What are the best exit strategies· How to buy rental properties when your market is too expensive


Tag Build a Rental Property Empire: The no-nonsense book on finding deals, financing the right way, and managing wisely.: Build a Rental Property Empire: The no-nonsense book on finding deals, financing the right way, and managing wisely.,Review , เรื่อง , Build a Rental Property Empire: The no-nonsense book on finding deals, financing the right way, and managing wisely.