Review Financing Your Small Business: From SBA Loans and Credit Cards to Common Stock and Partnership Interests (Quick Start Your Business)
มีหลายกรรมวิธีที่คุณจะได้มาเงินกู้รวมเป็น คุณสมรรถได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณคัดเลือกที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมกิจการค้าจะส่งผลอย่างมากต่อการดั้นด้น จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา พระราชดำริก็คือว่ามันใช้สมัยเพียงหนึ่งการสังคายนาเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามธรรมดาการเริ่มต้นต่อไปแบะบัญชีที่มีแต้มต่ำสุดจะอยู่ปกติ ตลอดชีวิตของเด็กนักเรียนของเขาซึ่งจะเรียงขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้ยืมแก่จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะหยิบยกเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้นเงิน โดยรวมคุณปิดสมุดบัญชีไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีสรรพคุณแผนการที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ หุ้นส่วน มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนเทือกเถาเหล่ากอหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการอภิบาลเป็นเงินกู้นักเรียน

Financing Your Small Business: From SBA Loans and Credit Cards to Common Stock and Partnership Interests (Quick Start Your Business) Description

Secure your business’s future using the right SBA loan, bank loan or equity financing for you. When it comes to your chances of receiving financing and doing it right, Financing Your Small Business provides you with all the answers you need. It helps you find ways to combine various types of financing and shows you how to get the money you need. Learn:

How to get a bank loan
How to make a better presentation How to get attention with your business plan
How to choose professionals
How to value your business
How to determine your investors’ status
How to avoid securities law problems
How to find investors

From SBA loans to venture capital sources, Financing Your Small Business shows you all the ways to get the money you need.

Raising Money Just Got Easier.ต่อรายรับด้วยอัฐไม่ได้เป็นเรื่องหมูมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่กระจ่างในพื้นที่ ที่คาดหวังทางการเงินที่แข็งแรงและสุวิมลบอกช่องทางคุณในการลงคะแนนเสียงกำหนดการที่เหมาะสมว่าในในที่สุดจะนำไปสู่​​การเจริญในผลตอบแทนการออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ล่อใจเงิน แต่การคัดลอกระยะเวลาและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทสำคัญมาก


Tag Financing Your Small Business: From SBA Loans and Credit Cards to Common Stock and Partnership Interests (Quick Start Your Business): Financing Your Small Business: From SBA Loans and Credit Cards to Common Stock and Partnership Interests (Quick Start Your Business),รีวิว , Review , Financing Your Small Business: From SBA Loans and Credit Cards to Common Stock and Partnership Interests (Quick Start Your Business)