คุณค่าของเครือข่ายและระบบเครือข่ายของคุณ

“ค่าของเครือข่ายที่เติบโตในสัดส่วนที่สองของจำนวนผู้ใช้.”

กฎหมายเมทคาล์ฟ

GClub ในโลกที่มีเสียงดังมากขึ้นเราทุกคนกลายเป็นภูมิคุ้มกันมากขึ้นและยังทนต่อข้อความและข้อมูลจากคนอื่น … .. อ่านต่อ ..