เรื่อง 42 Rules for Saving Your House from Foreclosure: A Practical Guide to Avoiding Foreclosure, Navigating the Loan Modification Process and Keeping Your Home
สร้างรายได้ด้วยทรัพย์สมบัติไม่ได้เป็นเรื่องกล้วยๆมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่เด่นในพื้นที่ เป้าประสงค์ทางการเงินที่เข้มเเข็งและแจ่มชักจูงคุณในการคัดแนวทางที่เหมาะสมว่าในตอนท้ายจะนำไปสู่​​การโตขึ้นในผลประโยชน์การลงทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดึงเงิน แต่การจำกัดภายและโดเมนของการลงทุนมีบทบาทเอ้มาก… .. อ่านต่อ ..