แนะนำ The Complete Guide to Investing in Duplexes, Triplexes, Fourplexes, and Mobile Homes: What Smart Investors Need To Know Explained Simply
บ/ชออมทรัพย์ – โดยไกลที่เสถียรที่สุดของเงินลงเงินกินแถวและคุณมีอิสรภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณตั้งใจ ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะว่าคุณช่วยเหลือให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่ปราศจากข้อเสียเพราะผู้ที่มีความชอบใจกับจำนวนรวมเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่มุ่งเสนอโดยธนาคาร (ประเมินค่าร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนสมบูรณ์

The Complete Guide to Investing in Duplexes, Triplexes, Fourplexes, and Mobile Homes: What Smart Investors Need To Know Explained Simply Description

It is no secret that investing in real estate can significantly boost one’s income. Many people begin by investing in single-family residential properties and work their way up to commercial properties, such as duplexes, triplexes, and quads. However, moving from one to the other may seem like a big leap. This new book, The Complete Guide to Investing in Duplexes, Triplexes, Fourplexes, and Mobile Homes, will make the transition effortless, as it explains everything you need to know in easy-to-understand language and points out dozens of hints and suggestions.

By reading this new, extensively-researched book, you will become knowledgeable in all areas of commercial real estate investing, including cash flow, appreciation, tax benefits, equity buildup and leveraging, due diligence, gross rental income, vacancy loss, operating expenses, debt service, zoning, triple net leases, and contracts. You also will learn about the potential gains and losses, the consequences, loans, proven techniques, effective strategies, advantages and disadvantages of direct and indirect investing, and asset management techniques.

In addition, you will discover how to buy with no money down, how to get cash back at closing, how to eliminate your risk, how to decide whether to buy or hold, how to keep good tenants, how to determine and compare property value, how to structure deals, how to limit your personal liability, how to inspect a building, how to take out a mortgage, how to secure financing, how to negotiate, how to read economic cycles, how to avoid the common mistakes, and how to decipher tax issues. You will be prepared for restrictions pertaining to children, pets, parking, vehicles, boats, music, maintenance, club memberships, recreation facility leases, use of recreational facilities, and common areas.

Whether you are a new investor looking to get started or a seasoned veteran looking to enhance your portfolio, The Complete Guide to Investing in Duplexes, Triplexes, Fourplexes, and Mobile Homes will provide you with all the information you need to accomplish your investment goals.

Atlantic Publishing is a small, independent publishing company based in Ocala, Florida. Founded over twenty years ago in the company president’s garage, Atlantic Publishing has grown to become a renowned resource for non-fiction books. Today, over 450 titles are in print covering subjects such as small business, healthy living, management, finance, careers, and real estate. Atlantic Publishing prides itself on producing award winning, high-quality manuals that give readers up-to-date, pertinent information, real-world examples, and case studies with expert advice.  Every book has resources, contact information, and web sites of the products or companies discussed.

This Atlantic Publishing eBook was professionally written, edited, fact checked, proofed and designed. The print version of this book is 288 pages and you receive exactly the same content. Over the years our books have won dozens of book awards for content, cover design and interior design including the prestigious Benjamin Franklin award for excellence in publishing. We are proud of the high quality of our books and hope you will enjoy this eBook version.การรวมเงินกู้ยืมของเด็กนักเรียนเป็นปัญหาให้ผู้เรียนส่วนมากและบัณฑิต ความเป็นจริงก็คือ แต่เงินกู้รวมทำเป็นช่วยให้คุณประหยัดเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถไขปัญหาหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่ปลดเกษียณของคุณ สิ่งที่ค่อยยังชั่วการรวมเงินกู้ยืมให้นักศึกษาหน่วยกิตกำไร การรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียนของคุณอาจทำมากกว่าเพียงแค่การลดหนี้ระยะยาวของคุณ ความจริงก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณเพิ่มให้แต้มเครดิตของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะเอาใจช่วยให้คุณจับจ่ายรถที่ได้เปรียบหาได้การบ้านที่คุณปรารถนาหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ต่ำ แต่แผนการที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถโปรดให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือ กลั่นกรองบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดชั้นเครดิตสาธยายขบวนการที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กองกลาง มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกครองเป็นเงินกู้นักเรียน


Product Tag The Complete Guide to Investing in Duplexes, Triplexes, Fourplexes, and Mobile Homes: What Smart Investors Need To Know Explained Simply: The Complete Guide to Investing in Duplexes, Triplexes, Fourplexes, and Mobile Homes: What Smart Investors Need To Know Explained Simply,Review , แนะนำ , The Complete Guide to Investing in Duplexes, Triplexes, Fourplexes, and Mobile Homes: What Smart Investors Need To Know Explained Simply