แนะนำ Royal Regulation of Loans and Sales in Medieval England: Monkish Superstition and Civil Tyranny
ทำรายได้ด้วยเงินทองไม่ได้เป็นเรื่องหวานคอแร้งมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่แจ่มชัดในทำเลที่ตั้ง เจตนารมณ์ทางการเงินที่เข้มเเข็งและประจักษ์ชี้แนะคุณในการเลือกคัดกุศโลบายที่เหมาะสมว่าในทำไปทำมาจะนำไปสู่​​การเจริญในผลประโยชน์การลงทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดูดดึงเงิน แต่การขีดเส้นเพลาและโดเมนของการออกทุนมีบทบาทเด่นมากRoyal Regulation of Loans and Sales in Medieval England: Monkish Superstition and Civil Tyranny Description

This book looks at laws prohibiting usury, forestalling and regrating and regulating prices in England during the reigns of the first three Edwards and Richard II (1272-1399). The laws had the potential to affect a vast number of people and their everyday sales and loans, and represent an important aspect of the advancing role of law in the later middle ages; the author takes issue with established opinion, which seems as them as the product of `monkish superstition and civil tyranny’ (in Blackstone’s famous phrase), arguing that they are an evolving area of activity, characterised by experiment, compromise and interaction with other rule-making and rule-enforcing bodies.

Tag Royal Regulation of Loans and Sales in Medieval England: Monkish Superstition and Civil Tyranny: Royal Regulation of Loans and Sales in Medieval England: Monkish Superstition and Civil Tyranny,แนะนำ , Reviews , Royal Regulation of Loans and Sales in Medieval England: Monkish Superstition and Civil Tyranny