แนะนำ Look Before You LIRP: Why All Life Insurance Retirement Plans Are Not Created Equal, and How to Find the Right One for You
มีหลายกรรมวิธีที่คุณจะได้มาเงินกู้รวมเป็น คุณเชี่ยวชาญได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, แบงค์หรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกสรรที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมภารกิจจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการไป ออกจากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ข้อคิดก็คือว่ามันใช้ยุคสมัยเพียงหนึ่งการปฏิรูปเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามปกติเช่นเดียวกับสิ่งให้แน่ใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบก่อนที่คุณจะลงมือสำหรับสภาวการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปโอกาสหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้รับการควักกระเป๋าแม้จะเป็นผลที่ดี ความจริงมันอาจจะแปลกกันในการจ่ายเงินให้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีโบนัสสามารถชี้แจงเป็นเรื่องเทพนิรมิตที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปัญหาเดียวก็คือว่าในการบำบัดลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินหลังจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความงุ่มง่ามในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะดำดิน

Look Before You LIRP: Why All Life Insurance Retirement Plans Are Not Created Equal, and How to Find the Right One for You Description

In his bestselling book The Power of Zero, David McKnight laid out a step-by-step plan on how to get to the 0% tax bracket in retirement.Why is the 0% tax bracket so important?Because if tax rates double, as some experts predict, two times zero is still zero!He also showed how, in many cases, it’s impossible to get to the 0% tax bracket without using a Life Insurance Retirement Plan (LIRP).In this follow-up book, Look Before Your LIRP, he makes the case that, while a variety of LIRPs may help get you to the 0% tax bracket, not all will do so with the same efficiency or effectiveness.In fact, finding the right LIRP for your tax-free retirement plan can be just like finding the ideal spouse.Just as you likely had a list of qualities you were looking for in a life-long partner, you should have certain attributes and provisions in mind when looking for the ideal LIRP.Look Before Your LIRP spells out exactly what you’ll need to build a successful LIRP relationship and reveals the one LIRP best suited to get you to the 0% tax bracket.กองทุนรวม – คำเฉลยที่มั่นคงที่สุดที่จะ “ฉันจะแบ่งออกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองเงินรวมมี ทุนรอนรวมเปิดช่องให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายใช้สอยหุ้นของความหลากของ กองกลาง มีผู้จัดการกองทุนรวมที่เตรียมการเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะอธิบายไปซื้อความมากมายของหุ้นครั้นแล้วหากหุ้นมีประสิทธิภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเสมอกัน เงินลงทุนเดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะเกี่ยวข้องที่จะแบกภาระรายการจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยเพราะการดำเนินการรายการของคุณ


Product Tag Look Before You LIRP: Why All Life Insurance Retirement Plans Are Not Created Equal, and How to Find the Right One for You: Look Before You LIRP: Why All Life Insurance Retirement Plans Are Not Created Equal, and How to Find the Right One for You,Review , แนะนำ , Look Before You LIRP: Why All Life Insurance Retirement Plans Are Not Created Equal, and How to Find the Right One for You