แนะนำ Loan Securitization: A New Strategy to Resolve
สมุดบัญชีออมทรัพย์ – โดยไกลที่หนักแน่นที่สุดของเงินออกทุนสรรพและคุณมีเสรีภาพที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณใคร่ ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะว่าคุณช่วยให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงเงินครั้งนี้เป็นที่ปราศจากข้อเสียเกี่ยวกับผู้ที่มีความสมปรารถนากับปริมาณเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่เล่าโดยธนาคาร (เดาร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนทวีLoan Securitization: A New Strategy to Resolve Description

Non-performing loan (NPL) is one of the most critical factors for thecommercial banks because the immediate consequence of large amount of NPLcan be a reason for the bank failure/loss. The securitization is, a very recentfinancial product, being used in the many developed and developing countriesas a better solution for the NPL rather then removing from balance sheet as loanloss. This book lay out a proposal of how asset securitization, against NPL ofbank, can be introduced in Bangladesh. The book sail to sell NPL to the SPE at a market rate of the loan or collaterals of the loan then the SPE issue thesecurities against the assets of the loan at a interest rate and maturity where different entities will be involved to facilitate the securitization process. The book also shows the securitization model, the problems and the prospects ofimplementing NPL in Bangladesh.

Tag Loan Securitization: A New Strategy to Resolve: Loan Securitization: A New Strategy to Resolve,รีวิว , Review , Loan Securitization: A New Strategy to Resolve