เรื่อง Servicing Mortgage Portfolios: Strategies & Applications for Buying, Selling and Managing Mortgage Loan Portfolios
การลงทุนมาเสร็จกับร้ายแรงของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีไหนอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการบรรลุเป้าประสงค์ทางการคลังของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระเหมียดที่ดีหรือมีปฐพีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงโอกาสที่คุณอย่างขึงขังดูลู่ทางการลงทุนรั้งขึ้นให้คุณ บางส่วนของทางเลือกการลงทุนที่คุณอย่างเคร่งครัดสามารถพิจารณามีดังนี้:Servicing Mortgage Portfolios: Strategies & Applications for Buying, Selling and Managing Mortgage Loan Portfolios Description

From Contents – Strategic Planning; Packaging; Marketing; Economic Analysis; Bidding and Closing; Due Diligence and Portfolio Transfer; Transfer of Servicing; Hedging; Practical Application: The Plain Vanilla Deal; Flow Deals; Due Diligence and Transfer Procedures; Procedural Guidelines for Transfers of Serving; Delinquency Calculation; State Servicing Information and Laws.(Description by http-mart)

Tag Servicing Mortgage Portfolios: Strategies & Applications for Buying, Selling and Managing Mortgage Loan Portfolios: Servicing Mortgage Portfolios: Strategies & Applications for Buying, Selling and Managing Mortgage Loan Portfolios,แนะนำ , Reviews , Servicing Mortgage Portfolios: Strategies & Applications for Buying, Selling and Managing Mortgage Loan Portfolios