เรื่อง LUNCH READS Volume 4
ตั๋วเงินออม – หากคุณงกที่จะมอนอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณทำได้ลงทุนเงินของคุณในบัตรเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการลงเงินในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องวานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดการันตีบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกแก้ไขถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นลงกลอนในงวดLUNCH READS Volume 4 Description

ISTORIA BOOKS PRESENTS:

LUNCH READS: TWO SHORT MYSTERIOUS STORIES FOR ONLY 99 CENTS

VOLUME 4

Two mysterious stories that take readers on a journey to the border of fantasy at the junction of imagination and dreams!

In this fourth volume of the Istoria Books LUNCH READS series, readers will encounter a girl frightened by strange events and stranger parents and a Jewish widower grappling with sorrow and longing.

————

LOOKING GLASS LILLY by E.B. Loan: As birds fall from the sky and fish die in rivers, Lilly’s parents begin to believe the end is near. But whose end? From the first words of this haunting story, E.B. Loan pulls the reader into young Lilly’s fears as she struggles to understand what’s happening.

A POT OF GOLD by Ted William Gross: Moishe, the tailor of Lomza, still grieves for his wife years after her passing. His sorrow blinds him to the needs of his family until his daughter Rachel tells him she would like to marry. Prompted by a dream of riches, he sets off on a journey to Warsaw to find the gold for her dowry, encountering instead an adventure where disaster confronts him.

___________________

ABOUT THE AUTHORS

E.B. LOAN’s first two suspense novels, KILLER ON THE KEY and OPALS AND RUBIES, are published by Wings Press. Her third novel, CONFESSIONS OF A PTA MAFIA MOM, is published by Dare Empire Media under the pen name Elsie Love. E.B. is a regular editorial contributor for THE INSPIRED QUILL Publishing House. She has also been featured in the Atlanta Skirt! newsletter. Her blog post, “You Can’t be Mad, I’m Already Mad,” was published in the Jacksonville Times.

TED WILLIAM GROSS was born in Manhattan and now lives in Israel. He has had two children’s books published — THE LETTER & THE CROWN and OF RABBIT’S WOOL & CAMEL’S HAIR — and has had articles on polemics and religion published in Midstream Magazine. Ted maintains the award-winning blog, HELP! I HAVE A FIRE IN MY KITCHEN, (http://fireinmykitchen.blogspot.com/) which takes a humorous look into the adventures of a single parent who learned the hard way, and with a great deal of trepidation, how to cook and feed his children, friends and the rare date with a measure of intelligence, dignity and (hopefully) good food.
______________

Get on the Istoria Books mailing list to learn of upcoming books and limited-time-only discounts: www.IstoriaBooks.com

ISTORIA BOOKS
eBooks You Want to Read at Prices You Want to Pay — TM

Tag LUNCH READS Volume 4: LUNCH READS Volume 4,รีวิว , Review , LUNCH READS Volume 4