เรื่อง How to Get Private Business Loans: Finding Lenders, What to Say and Sample Loan Agreements
บ/ชออมทรัพย์ – โดยไกลที่เสถียรที่สุดของเงินลงเงินเต็มอกและคุณมีไทที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณมุ่งหวัง แบงค์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณก็เพราะว่าคุณช่วยเหลือให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าผู้ที่มีความพึงพอใจกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่อธิบายโดยธนาคาร (ใกล้เคียงร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนทวีHow to Get Private Business Loans: Finding Lenders, What to Say and Sample Loan Agreements Description

This book explains how to borrow money from people, companies or investors who do not typically require detailed loan submission and approval processes. Generally, private lending requires less formal processes and has different and potentially lower lending criteria requirements than those from traditional lending institutions such as banks and venture capital firms.This book was created to help startup business and small entrepreneurs obtain funds for the startup and initial expansion of their businesses. It was created from actual experiences of finding private lenders, creating the necessary materials and communicating with potential lenders, creating the loan agreements and following up to obtain the checks.Traditional lending institutions have a difficult time evaluating intellectual and business capital that small startup businesses may have or are in the process of creating. As a result, small business owners are typically ignored or even avoided by traditional lenders such as banks. When seeking private business loans, it is helpful to know how to identify and meet potential private lenders. Private lenders range from family and friends with limited amounts of money to wealthy people. Once you have identified potential lenders, you will want to communicate with them in a way that motivates them to listen to you (the first achievement) and to potentially lend money to you or give you names of other people who may lend money to you. This book helps you to learn effective ways to communicate with private lenders along with methods that help to motivate private lenders to respond and take action. Included are sample scripts of discussions with potential lenders. While it is not recommended that you use these sample scripts exactly as they appear in this book, they should help you to develop your own styles and scripts. You will discover how it can be beneficial to have a story to tell on why you need the money, how you plan to use it and what kind of results you expect from using the money.The typical and optional loan terms contained in loan agreements are described and explained. Some of the terms covered and explained are the amount of the loan, timing of repayment, types of interest applied, performance options, stock/equity options and loan guarantees. Sample loan agreements are included. One of the key advantages of private lending is the short amount of time between asking for money and actually receiving it. You will learn that the process of obtaining private loans can vary from days to weeks compared to weeks or months for obtaining funds from equity investment.Regulations exist for the soliciting and borrowing of private funds and these regulations can dramatically vary from State to State. While this book will provide descriptions on how to approach people and provide descriptions on processes used to obtain private loans, you should contact competent regulatory authorities, attorneys, and qualified professionals to determine the legal requirements you may be required to fulfill.

Tag How to Get Private Business Loans: Finding Lenders, What to Say and Sample Loan Agreements: How to Get Private Business Loans: Finding Lenders, What to Say and Sample Loan Agreements,แนะนำ , รีวิว , How to Get Private Business Loans: Finding Lenders, What to Say and Sample Loan Agreements