รีวิว Student Loan Secrets: “They” Don’t Want You To Know About
บัตรเงินออม – หากคุณมุ่งหวังที่จะมีอารมณ์ขันอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณรอบรู้ลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการลงทุนในช่วงใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องวานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับรองบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกสั่งสอนถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นล็อคในงวด

มีหลายทางที่คุณจะได้เงินกู้รวมเป็น คุณเก่งได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกเฟ้นที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมภารกิจจะส่งผลลัพธ์อย่างมากต่อการทัศนาจร จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา มโนทัศน์ก็คือว่ามันใช้เพลาเพียงหนึ่งการสังคายนาเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามปกติวิสัยฝาแฝดคุณจะมีการล้างเงินที่ลดลงหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อผลรวมขององค์กรการบอกคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังงมที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทน จะต้องคลี่คลายเงินหลายต่อเดือนเนื่องด้วยนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่ต่ำกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ซ้ำรวมจะช่วยให้แต้มของคุณเงินปันผลสามารถบรรยายเป็นเรื่องเป็นประจำที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด อุปสรรคเดียวก็คือว่าในการทรงลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินภายหลัง ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความล่าช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะละลายStudent Loan Secrets: “They” Don’t Want You To Know About Description

Tick … tick … tick … Are your student loans a ticking time bomb? Find out how to manage your student loans from Elliott H. Stone, managing attorney of the California Consumer Law Center. Want to learn what it takes to reduce your monthly student loan payments to under $5.00 per month? Check out Chapter 5.Interested in having your student loans completely forgiven after just 10 years? See Chapter 4. Need to know how to get your student loans out of default without going broke? Well that too is in the book… see Chapter 6.The student loan servicers won’t tell you these secrets because they’re paid on commission. The United States government wants to tell you about these secrets but they can’t… they lack the budget to advertise these programs.According to the White House Office of the Press Secretary, more than 36 million Americans have federal student loan debt, but fewer than 450,000 participate in the secret programs described in Elliott H. Stone’s book.Millions more may be eligible to reduce their monthly payments to an affordable amount based on income, family size and the type of job they hold.Veteran litigator, Elliott H. Stone, pulls back the covers on the student loan industry, and the myriad of government regulations, to show you all the secrets “they” don’t want you to know about.Who are the “they” Elliott H. Stone refers to in his book? Read Chapter 2.Elliott H. Stone is known as the “student loan lawyer” because he knows student loan law and how to fight for his clients’ rights when it comes to their student loans. In this book, Stone explains, in plain English, recent student loan trends, how student loans work, as well as the insider secrets to student loan discharge, cancellation, forgiveness and repayment. According to the United States Consumer Financial Protection Bureau, outstanding student loan debt has reached $1 trillion, a sum that is likely to increase with increasing tuition rates. Despite the growing problem of debt, many borrowers are simply unaware of their options and continue to struggle with, or ignore, their loans. As a result, Stone hopes to address some of the student loan issues that former students may be experiencing as a result of all this debt. As one of the leading student loan lawyers in California,Stone reveals some of the most well-kept secrets about student loans. Whether you are overwhelmed by high monthly payments or your loan is in default, this book has secrets that may be able to help. You don’t need to feel trapped under your student loans anymore. So, if you are struggling with student loan debt and are looking for a few answers, get ready for some student loan secrets “they” don’t want you to know about.


Tag Student Loan Secrets: “They” Don’t Want You To Know About: Student Loan Secrets: “They” Don’t Want You To Know About,แนะนำ , รีวิว , Student Loan Secrets: “They” Don’t Want You To Know About