รีวิว Build a Rental Property Empire: The no-nonsense book on finding deals, financing the right way, and managing wisely.
กองทุนรวม – วิสัชนาที่ปลอดภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะส่งให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนเดิมรวมมี กองเงินรวมเปิดทางให้คุณสระเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายหุ้นของความหลากของ กงสี มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่ปฏิบัติการเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลดลงการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะเกลื่อนไปซื้อความต่างๆ นาๆของหุ้นด้วยเหตุนั้นหากหุ้นมีอำนาจต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียดุลภาค เงินลงทุนแต่เดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะหลงใหลที่จะแบกภาระค่าครองชีพเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าจับจ่ายเพราะการบริหารทะเบียนของคุณBuild a Rental Property Empire: The no-nonsense book on finding deals, financing the right way, and managing wisely. Description

“I finally got a chance to purchase and read your book (Build a Rental Property Empire). It was easy to read and practical and pragmatic – and I liked it enough to give a copy to my son who is just starting out with his real estate investing and also to two of my investor clients as closing gifts.”-SharonLearn the best way to invest in rental properties in this 374 page book written by real estate expert Mark Ferguson. Mark is a successful rental property owner, fix and flipper and real estate agent. Mark bought his first rental property in December of 2010 and now has 16 rentals. Over the years, he has learned the best way to find rentals, get great deals, manage properties, finance properties, find great markets and build wealth with rentals. In this book Mark gives you all the information you need to be a successful rental property investor. Mark also started Investfourmore.com, a real estate blog with over 20,000 subscribers and millions of visitors. He is known for his straight to the point writing that is easy to understand and full of insight. This book is not full of theories and made up stories. It contains real world case studies and information on investing from an investor actively investing in today’s market (2016). Here are just a few of the topics covered: · Why rental properties will help you retire faster than other investments· The risks of investing in rentals· How to determine what a good rental property is· How to determine what type of rental to buy· How to get a great deal on properties· How to finance rentals, even if you have more than 4 or more than 10· How to invest in rentals with less cash· How to repair and maintain properties· How to manage rentals or find a property manager· What are the best exit strategies· How to buy rental properties when your market is too expensive

Tag Build a Rental Property Empire: The no-nonsense book on finding deals, financing the right way, and managing wisely.: Build a Rental Property Empire: The no-nonsense book on finding deals, financing the right way, and managing wisely.,Reviews , เรื่อง , Build a Rental Property Empire: The no-nonsense book on finding deals, financing the right way, and managing wisely.